medya sensin, paylaş!

Hizmet Şartları

Bu şartlar sizin erişim ve çeşitli web siteleri, SMS, API’ler, e-posta bildirimler, uygulamalar, düğmeler ve aletler dahil olmak üzere hizmetlerin kullanımını düzenleyen ve herhangi bir bilgi, metin, grafik, fotoğraf ve yüklenen indirilen veya hizmetleri görünen diğer malzemelere hüküm etmektedir.

1) Temel Kavramlar

Hizmetlerin kullanımında, hizmetlere yapılan gönderilerde ve bunlara bağlı bütün sonuçlara ait sorumluluk size aittir. Sunduğunuz, gönderdiğiniz ve gösterdiğiniz içerik hizmetin diğer kullanıcıları, üçüncü taraf hizmetleri ve web siteleri tarafından görülebilecek. Bu şartlar altında, sadece diğerleriyle paylaşmaktan rahatsızlık duymayacağınız içerik temin etmelisiniz. Yasalar altında bu hizmetleri almaktan men edilmemiş kişiler bağlayıcı sözleşmeyi imzaladığınızda hizmetleri kullanabilir. Eğer bu şartları kabul ediyorsanız ve hizmetleri bir şirket, kuruluş, hükümet veya diğer tüzel kişiler adına kullanıyorsanız bunu yapmak için yetkilendirilmiş olduğunuzu gösterir ve teminatını verirsiniz. Hizmetleri sadece bu şartlarla ve yürürlükteki tüm yerel, ulusal, uluslararası yasa, kural ve düzenlemelerle uyum içinde kullanabilirsiniz. vivaHiba’ nın sağladığı hizmetler her zaman gelişmektedir. Vivahiba’ nın sağladığı hizmetlerin formu ile doğası zaman zaman size bildirimde bulunmaksızın değişebilir. Buna ek olarak, vivaHiba bildirimde bulunmaksızın size veya genel olarak kullanıcılara hizmet sağlamayı durdurabilir. Ayrıca kullanım ve depolama üzerindeki sınırları oluşturma hakkımızı saklı tutarız. Servisler, hizmetlerdeki bilgiyi ve içeriği, hizmetler aracılığıyla yapılan aramaları ve diğer bilgileri hedefleyen reklamları içerebilir. Hizmetler üzerindeki reklamların türü ve kapsamı vivaHiba tarafından değiştirilebilir. vivaHiba size erişim ve hizmetlerin kullanımını vermesi karşılığında sizin de vivaHiba, üçüncü taraf sağlayıcıları ve ortaklar tarafından hizmetlerde, içeriğin görüntüsü veya servis bilgileriyle bağlantılı olarak yerleştirebileceği reklam içeriklerini kabul etmiş olduğunuzu sayar.

2) Gizlilik

vivaHiba’da verdiğiniz bilgiler, bilgilerinizin toplamasını ve kullanımını yöneten Gizlilik Politikasına tabidir. Bu bilgilerin toplanmasını ve kullanımını, bu bilgilerin vivaHiba tarafından Türkiye ve/veya diğer ülkelerle biriktirmek, yönlendirmek ve kullanmak dahil aktarılabileceğini anlamış olduğunuzu hizmetlerin kullanılması ile onaylamış olursunuz. Hizmetlerin sağlanmasının bir parçası olarak, hizmet duyuruları ve yönetimsel mesajlar gibi belirli haberleşmeleri sağlamamız gerekebilir. Almamayı tercih edemeyeceğiniz bu haberleşmeler, hizmetlerin ve sizin vivaHiba hesabınızın bir parçası olarak düşünülür.

3) Şifreler

Hizmetlere ve bütün aktivite ya da eylemlere erişmek için kullandığınız şifrenizin korunmasında sorumluluk size aittir. Hesaplarınızla “güçlü” şifreler kullanmanızı öneririz. vivaHiba yukarıdaki koşullara uymamanızdan kaynaklanan kayıp ve hasarlar için sorumlu olamaz ve olmayacaktır.

4) Hizmetlerde İçerik

Kamuya açık olarak gönderilmiş ya da gizli olarak nakledilmiş olsun her içeriğin yegane sorumluluğu, içeriği oluşturana bağlıdır. vivaHiba hizmetler aracılığıyla gönderilen içeriği izleyemeyebilir ya da kontrol edemeyebilir ve bu gibi içeriklerde sorumluluk alamaz. Hizmetler aracılığıyla gönderilen ya da sizden elde edilen ve hizmetlere aktarılan herhangi bir içerik üzerindeki kullanım ve güven kendi riskiniz altındadır.

vivaHiba servisler aracılığıyla gönderilen hiçbir içerik veya iletinin ya da servisler aracılığıyla dile getirilen hiçbir fikrin bütünlüğünü, doğruluğunu, kesinliğini veya güvenilirliğini onaylamaz, desteklemez, temsil ya da garanti etmez. Hizmetleri kullanarak saldırgan, zararlı, doğru olmayan ya da farklı bir şekilde uygunsuz olan ya da bazı durumlarda yanıltıcı ve yanlış etiketlenmiş içeriğe maruz kalabileceğinizi anlamış sayılırsınız. Yayınlanan, gönderilen, elektronik posta ile iletilen ya da hizmetler aracılığıyla bulunabilen her türlü içeriğin sonucu olarak ortaya çıkan bütün kayıp, hasar, hata ve eksikliklerden hiçbir koşul altında vivaHiba sorumlu olmayacaktır.

5) Haklarınız

Hizmetler aracılığıyla sunduğunuz, gönderdiğiniz ya da teşhir ettiğiniz her türlü içeriğe hakkınız saklıdır. Hizmetler üzerinde ya da hizmetler aracılığıyla içerik sunarak, göndererek ya da teşhir ederek dünya çapında, tam yetki vermeyen, telifsiz lisansı kullanma hakkını ayrıca içerikleri bütün medya ve dağıtım yöntemlerinde kopyalama, çoğaltma, işleme, uyarlama, değiştirme, yayınlama, teşhir etme ve dağıtma hakkınızı bize devretmiş olursunuz. Bu lisansın vivaHiba için hizmetleri temin etme, destekleme ve geliştirme haklarını ve içeriği hizmetlere ya da hizmetler aracılığıyla diğer şirketlere, kuruluşlara ya da bu tür içeriklerin diğer medya ve hizmetler üzerinde vivaHiba ile sendikalaşma, yayınlama veya dağıtım için ortak çalışan bireylere sunulmasının şartlar ve koşullara tabi tutulmasını içerdiğini kabul etmiş olursunuz.

vivaHiba ve vivaHiba ile ortak diğer şirketler, kuruluşlar ya da kişiler tarafından bu tür ek kullanımlar, sunmuş, göndermiş, iletmiş ya da hizmetler aracılığıyla kullanılabilir duruma getirmiş olduğunuz içerikler hususunda size hiçbir tazminat ödemesi yapmayabilir. vivaHiba içeriğinizi gerektiği durumlarda herhangi bir ağa iletmek, göstermek ya da dağıtmak amacıyla o ağın gereksinim veya sınırlamalarına bağlı olarak, cihazlar, hizmetler veya kitle iletişim araçları için uyarlayabilir, üzerinde değişiklik yapabilir. Hizmetlerin kullanımından, sağladığınız her türlü içerikten ve buna bağlı olarak oluşan sonuçlarından, diğer kullanıcıların veya üçüncü kişilerin sizin içeriğinizi kullanması dahil siz sorumlusunuz.

İçeriğinizin ortaklarımız tarafından yayımlanabileceğini, yayınlanabileceğini, sendikalaştırılabileceğini ya da dağıtılabileceğini ve bu tür kullanım için içerik sunmaya hakkınız yoksa yükümlülüğün size ait olacağını anlamış sayılırsınız. vivaHiba bu şartlar uyarınca vivaHiba tarafından herhangi bir içerik kullanımı için sorumlu veya yükümlü olmayacaktır. Gönderdiğiniz herhangi bir içerik için gerekli tüm haklara, yetkiye ve güce sahip olduğunuzu kabul ettiğinizi temsil ve garanti edersiniz.

6) Hizmetleri Kullanmak için Lisans

vivaHiba size hizmetlerin bir parçası olarak vivaHiba tarafından sağlanan yazılımı kullanmak için kişisel, dünya çapında, telif ücretsiz, başkasına devredilemez ve münhasır olmayan bir lisans verir.

Size sağlanan bu lisansın temel amacı, bu şartlar ile tutum içinde izin verilen, vivaHiba tarafından sağlanan hizmetlerin yararına kullanılmak içindir.

7) vivaHiba Hakları

vivaHiba ve lisans verenlerinin tüm hakları ve menfaatleri özel mülkiyetlerinde kalacaktır. Hizmetler telif hakkı, ticari marka ve Türkiye ile birlikte diğer yabancı ülkelerin kuralları ile korunmaktadır. Bu şartların içinde hiçbir ifade size vivaHiba adını, ticari markaları, logoları, alan adlarını ve diğer ayırt edici marka özelliklerini kullanma hakkını vermez. vivaHiba ya da servisler ile ilgili olarak sağlayabileceğiniz herhangi bir geri bildirim, yorum veya önerileriniz tamamen gönüllüdür ve bu tür geri bildirim, yorum ve önerileri uygun gördüğümüz durumlarda size herhangi bir yükümlülük vermeksizin kullanmak konusunda özgür olacağız.

8) İçerik ve Hizmet Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar

vivaHiba kullanıcıları askıya alma veya son verme için size hiçbir yükümlülük olmaksızın hizmetleri ve içeriği kaldırma veya dağıtımını reddetme hakkını her zaman saklı tutar. Ayrıca herhangi bir bilgiye erişim, okuma, koruma ve açıklama hakkını, herhangi bir yasa, yönetmelik, yasal süreç veya hükümet talebini karşılamak, potansiyel ihlallerin araştırılması dahil olmak üzere koşulları uygulamak, bu koşulların saptanması, önlenmesi ya da başka türlü sahtekarlık, güvenlik veya teknik konuların ele alınması, kullanıcı destek isteklerinin cevaplanması ya da hakların korunması, vivaHiva kullanıcılarının hakkı ile vivaHiba mülkünü veya güvenliğini koruma hakkını saklı tutar.

9) Telif Hakkı Politikası

vivaHiba başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve hizmet kullanıcılardan da aynı şeyi bekler. İddia edilen ve ilgili yasalara uygun şekilde bize sağlanan telif hakkı ihlali tebliğlerine yanıt vereceğiz.Eğer içeriğinizin telif hakkı ihlali şeklinde kopyalandığını düşünüyorsanız, lütfen aşağıdaki bilgileri tarafımıza sağlayın:

(i) Telif hakkı sahibinin ya da onun adına hareket etmeye yetkili kişinin fiziksel ya da 

(ii) Telif hakkı ihlal edildiği iddia edilen işin tanımlaması,

(iii) İhlal veya ihlale konu olan, kaldırılmış ya da erişimi engellenmiş olan malzemenin 

(iv) Adres, telefon numarası ve elektronik posta adresi dahil iletişim bilgileriniz,

(v) Kullanımı şikayet edilen malzemenin kullanımının telif hakkı sahibinin, onun temsilcisinin 

(vi) Bildirimlerde yer alan bilgilerin doğru olduğuna ve yemin cezası altında telif hakkı sahibi elektronik imzası, bulunması iznini bize vermek için o malzemenin tanımlaması, ya da yasanın yetkisi dışında kullanımına ilişkin iyi niyetinizi belirten bir açıklama, adına hareket etmeye yetkili olduğunuzu bildiren bir açıklama.

10) Bitiş Şartları

Hükümler siz veya vivaHiba fesh edene kadar aşağıdaki gibi geçerli olmaya devam edecektir. vivaHiba ile aranızdaki hukuki sözleşmeyi herhangi bir zamanda herhangi bir sebeple hesabınızı devre dışı bırakarak ve servislerin kullanımına devam etmeyerek durdurabilirsiniz. Hizmetleri kullanmayı bıraktığınızda bunu vivaHiba tarafına özellikle bildirmeniz gerekmez. Eğer hizmetlerin kullanımını hesabınızı devre dışı bırakmadan durdurduysanız, hesabınız vivaHiba Etkin Hesap İlkesi altında uzun süreli hareketsizlik gerekçesiyle devre dışı bırakılabilir.

Herhangi bir zamanda herhangi bir sebeple, size hizmetlerin tamamını ya da bir kısmını sağlayarak hesabınızı askıya alabilir, kısıtlayabilir ya da sona erdirebiliriz. Makul sınırlar içinde eğer; 

(i) Şartları veya vivaHiba Kurallarını ihlal ettiyseniz,

(ii) Bizim için risk ya da hukuki yaptırıma maruz bırakacak bir şey yarattıysanız,

(iii) Size sağladığımız hizmetlerin koşullarının artık ticari bakımdan uygun olmadığı hallerde.

Hesabınız ile bağlantılı elektronik posta adresi aracılığıyla sizi bilgilendirmek için tüm çabayı göstereceğiz. Bu bölümde yer alan hiçbir kesit vivaHiba Haklarını, hizmetlerin hükmünü önceden haber vermeden, yukarıda birinci kısımda sağlandığı gibi, değiştirmek, kısıtlamak ya da durdurmak etkisine sahip değildir.

11) Sorumluluk Sınırlamaları 

VivaHiba ona bağlı ortaklıkları, iştirakleri, bağlı şirketleri, memurları, müdürleri, çalışanları, acenteleri, temsilcileri, ortakları ile sınırlıdır bu yüzden dikkatlice okuyunuz. Aşağıdaki bölümlerde her biri sadece yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüdeki kadar geçerlidir. Bazı yargı garantilerin reddedilmesine veya sözleşmelerde yükümlülüğün sınırlandırılmasına izin vermez, ve bu yüzden, bu bölümün içeriği sizin için geçerli olmayabilir. Bu bölümde hiçbir şey yasal olarak sınırlı olmayabilir, olabilecek herhangi haklarını sınırlamak için tasarlanmıştır.

A. Linkler 

Hizmetler, üçüncü parti web sitelerine ya da kaynaklarına bağlantılar içerebilir. Bunu kabul edersiniz:

(i) kullanılabilirliği veya bu tür web sitelerinin veya kaynakların doğruluğunu onaylamaz,

(ii) içerik, ürünler ya da hizmetler web siteleri gibi kaynaklarda bulunan bu tür web vivaHiba varlıkları içerik, ürünler veya web sitelerinde kaynaklarda mevcut hizmetleri tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Tüm sorumluluğu ve herhangi bir tür web sitelerinin veya kaynakların kullanımından kaynaklanan tüm riskin size ait olduğunu Kabul edersiniz.

12) Genel Şartlar

A.Feragat ve Bölünebilirlik

Bu şartların herhangi bir hakkı veya hükmü uygulamaması için vivaHiba'nın haktan veya hükümden feragat ettiği anlamına gelmez. Bu şartların herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, bu hüküm sınırlı olacaktır ya da gerekli asgari ölçüde ortadan kaldırılacaktır.

B. Kontrol Kanunu ve Yargı Yetkisi 

Bu şartlar veya herhangi bir eylemle ilgili kanun ve hükümleri çelişki uygulanmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına tabi olacaktır. Tüm iddialar, yasal işlemler veya hizmetler ile bağlantılı olarak ortaya çıkan uyuşmazlık durumunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bulunan mahkemelerden getirilecek yargı ve bu mahkemelerin yetkisini kabul edersiniz.

C. Sözleşmenin Tamamı

Bu Şartlar, vivaHiba Kuralları ve Gizlilik Politikası Hizmetler ile ilgili vivaHiba ve sizin aranızda özel anlaşmadır ve bu şartlar hizmetlerimiz ile ilgili vivaHiba ve sizin aranızdaki tüm anlaşmaların yerine geçer.VivaHiba bağlı olduğu şirketler grubu üyeleri dışında hiçbir kişi veya şirket yararlanamayacaktır.

Biz zaman zaman bu şartları gözden geçirebiliriz, en güncel sürümü her zaman www.vivahiba.com adresinden ögrenebilirsiniz.Revizyon, tamamen kendi takdirine bağlı olarak e-posta yoluyla size bildireceğiz. Bu revizyonlar etkili olduktan sonra kullanmaya devam ederek, revize şartlara bağlı olmayı kabul edersiniz.