medya sensin, paylaş!

Şerif Mardin

tag: İctima

Şerif MARDİN'e Rahmet

Bizim Medeniyetimizin Cum'asını, İctimasını, Cem'ini, Camisini, Cemaatini İCTİMAİYYAT üzerinden Tahlil eden, Din, Siyaset, İdeoloji, Osmanlı, İttihat Terakki, Çağdaşlaşma, Sekülarizm ve Sosyolojinin hemen her alanında eseri, tesbitleri, öngörüleri olan, Kadim Medine Mardin'in evladı Prof. Dr. Şerif MARDİN'i vefatı sebebiyle Rahmetle anıyoruz.

"İlmin mertebesi, tüm mertebelerin üstündedir. Alimin ölümü Alemin ölümü gibidir. Alimin ölümü bir şehrin insanlarının ölümü kadar etkilidir." buyuruyor Hz. Muhammed (A.S)

Kur'an İlim hakkında "Hiç bilenler ile bilmeyenler müsavi olur mu?. Allah Gaybın/Kapalının ve Şehadetin/Görünenin Alimidir." buyuruyor.

İslam Medeniyetinde sadece cümlenin içinde Fiil, Fail, Meful'u dil kuralları içerisinde bulabilen Dil Alimleri değil, her alanda, Dil, İnanç, Matematik, Fizik,Tıp, Kimya, Tarih, vd. alanlarda sadece Alim değil, Doktrin, Sistem Kurucu Akiller, Alimler yetiştiğine tarih şahittir.

Bilenlere Selam olsun! K.E.

tag: İctima