medya sensin, paylaş!

Sağduyu

tag: Sabir

Amerika Türkiye Cumhuriyetini daha en başında, Devletimizin Hakimiyeti ile, şu anda sınırlarımızın belli olduğu alandaki topraklarımız üzerindeki Mülkiyet Tesisimizi tanımamış.

Bizi tabiri caizse İmarsız, Kaçak Yapı görmüş.

Neredeyse üzerinden yüz sene geçtikten sonra, mücavir devletlerin toprakları üzerinden de bir İfraz, Tevhid işlemi yapmak istiyor.

Plan Revizyonuna gidiyor.

1/10000000 (bir bölü on milyon) ölçekli Bütüncül Plan yapıp, Türkiye ile birlikte komşu Devletlerinin Planlamasını, Haritasını güncellemek istiyor. Buna göre uygulama projesi yapmamızı öngörüyor.

Devletlerin sınırılarının Şehir Plancıları, Harita Mühendislerince değil, Milletlerin karşılıklı irade ve rızaları ile, olmazsa savaşla tesbit edildiğini en az on bin senelik İnsanlık Tarihi bize gösteriyor.

Türkiye bu gün 100 sene önceki şartlardan çok daha güçlüdür.

Bu gücünü Milletinden almaktadır. Gücünü Devlet Aklı ve Tecrübesi ile, Hakkını korumak için en iyi şekilde kullanacaktır.

Şerler'in Def'ı,Kötülüklerin Savuşturulması, Hayırların Fethi, yeni, iyi, olumlu, adil seçeneklerin önünün açılması için Hissen, fikren, Amelen hazırız.

Tasfiye olmuş, İşlevini yitirmiş ideolojiler ve Rejimler İnsanlığa mutluluk getirmiyor.

Teknoloji gelişiyor. İmkanar artıyor. Bu olumlu kazanımlardan tüm insanlığın yararlanabileceği, İdeolojilerin, İnançların Çatıştırılmadığı, Hukukun Üstünlüğünü esas alan, Adil bir İnsanlık Doktrinine, Sözleşmesine İhtiyacımız var.

Bunu savaşsız yapabiliriz.

Sanayi Devrimi sonrası Dünyanın ürünü olan zamanaşımına uğramış Kapitalist, Emperyalist, Antidemokratik Komünist İdeolojilerin, Rejimlerin üzerimizdeki hacizlerini, üçüncü dünya savaşına gerek duymadan kaldırabiliriz.

Bu bizim tercihimiz. Ancak karşımızdakiler ikna olmayınca, Savunmaya da hazır olmalıyız.

Aklımızı, Bilincimizi, Sağduyumuzu kaybetmeden...K.E.

tag: Sabir