medya sensin, paylaş!

Muş Tarihi

Muş Tarihi

Muş' un geçmişten günümüze gelen çok eski bir tarihi vardır.Öyle ki ilk dönemlerde Urartular ile başlar.

Tarihin aydınlatılması ASUR kitabelerinin ortaya çıkmasıyla başlar.Urartuları Medler ler takip etti.

Günümüze doğru geldiğimizde ise Muş ve çevresi, uzun yıllar Romalılar,Partlar ve Ermeni derebeylerin

hakimiyet mücadelesiyle geçti.Ortaçağ da ise hakimiyet Sasaniler hakimiyet kurdu.Bizans'ın Sasanileri

yenmesiyle hakimiyet Bizansın eline geçti.Türklerin Malazgirt ovasında Bizansı bozguna uğratmasıyla

hakimiyet bu sefer de Türklerin eline geçti.Anadolu'nun türkleşmesi bu savaşla başladı. Bu yüzden

Muş 'un ve Malazgirt in Türklerin tarihinde önemli bir yeri vardır .

Muş tarihi ile daha çok bilgiye  : http://www.mustanitim.com adresinden sahip olabilirsiniz.

bu konuda daha fazla