medya sensin, paylaş!

Medeniyet

tag: Medine

İSLAM

Radikal İslam, Ilımlı İslam, Siyasal İslam, Selefi İslam, Şii İslam, Sünni İslam ve daha farklı başlıklar olarak ifade edilebilecek İslam Nitelemelerini Dünya özellikle son elli yıldır konuşuyor, tanımlıyor, tartışıyor.

Birey, Cemaat, Tarikat, Tasavvuf, Ekol, Mezhep, Meşrep, İdeoloji, Siyaset Açılarından İslam'a bakışlar, duruşlar, tercihler, yapılanmalar var.

Kur'an İslamı, Sünnet İslamı, Tarihsel İslam, Çağdaş İslam kavramsallaştırmaları var.

Bunların her biri üzerinde onlarca Doktora Çalışması yapılmış. Sadece İlahiyat Fakültelerinde değil, Siyasal Bilimlerde, Tarih Bölümlerinde. Bir Çok Araştırma Enstitüsünün birincil Araştırma konusu. Uluslararası İstihbarat Örgütleri'nin de özel, yakın ilgili olduğu konu!

İslam- Din ilişkisi! Din sadece İnanış mı? İnancın, itikadın, Kelamın Alanı mı?

Medine/Şehir/Kent/Centrum DYN, Din ile aynı kökten...

Medine'nin Müdayene ile, Alış-veriş, Borçlanma, Pazar, Pazaryeri ile ilişkisi nedir?

Din Medine'yi, Ekonomik Düzeni, Pazarı, Sosyal Düzeni Daimi İkamet, İskan, Yerleşikliğin olduğu Şehirde, Kentte neden kurmak ister?

Medine, Batı Aydınlanması, Sosyolojide belirtilen Kentleşme-Sanayileşme sürecinden önce Sözleşmeli, kurulu ekonomik ve sosyal düzen değil mi?

Din, Medine, Medeniyet ilişkisi nedir?

Din nasıl Medine inşa eder?

Medineler nasıl Medeniyet inşa eder?

"Allah indinde, katında Din İslamdır" ayeti bize ne diyor?

İslam/Barış Düzeni nedir?Nasıl Kurulur?

İslam, Barış esaslı, Ekonomik ve Sosyal Düzeni hangi "Dinden Şer edilen" hangi meşruiyet, Yasallık, Legallik üzerinden tesiis eder?

İslam'ın İmalat/Üretim Modeli, nedir?

İslam, Birey, Toplum, Devlet, Medeniyet, İnsanlık boyutları ile nasıl değerlendirilebilir?

İnsanlık Tarihinin geçirdiği evreler, Tarım Toplumu, Ticaret Toplumu, sanayi Toplumu aşamaları ve an itibarıyla Enformasyon, Bilişim Evresi, Teknoloji, Otomasyon Devrimi Evresinde yaşıyoruz.

Bu Aşamada İslam İnsanlığın karşısına Akıl, Bilim, Sistem, Plan, Proje, Düzen, Devlet, Medeniyet ile çıkabilecek mi?

Bu sıçramayı yapabilecek mi?

Yoksa İslam Siyonist, Evangelist Akılların Laboratuvar konusu olmaya devam mı edecek?

Radikal İslam, Islamıc Terror, Ilımlı İslam Mutasyonları ile Toplumsal Mühendislik Projeksyonları olarak devam mı edecek?

Yoksa İslam; İnsanlık Tarihinin Birikimlerini doğru okuyarak, İndirgenmiş ideolojilere saplanmadan, Siyonist, Evangelıst, Kur'an dışı Akılları Egale edip, etkisiszleştirip, Aşıp

İnsanlığın Aklı, Vicdanı, Güvencesi, Hakemi olabilecek mi?

Kendi önünü açabilecek mi, Alan açabilecek mi?

"Allah DarüSselam'a Davet ediyor" Kaffeten/Bütün olarak İslama Dahil olun" Allah katında Din İslamdır" Ve sizin için İslam'a Din olarak Razı oldu"

Ayetlerini bir daha okuyalım.

İnsanlık Selim Huylu, Barışçı bir Aklın Düzen kurmasını bekliyor! K.E.

tag: Medine