medya sensin, paylaş!

MAZLUMDER'den 1 Mayıs Açıklaması

Bir asrı aşkın bir süredir dünya emekçileri olarak her yılın 1 Mayıs’ında İşçi Bayramı’nı yeni umutlarla kutlamaya devam ediyoruz. Umutlar yeterince karşılık bulmuyor fakat emekçiler de mücadelelerinden geri durmuyor.

Yaşadığımız ülke ve coğrafyada çalışma şartları gerekli standartlardan çok uzak noktalardadır. Mevcut durumda sosyal güvencesiz çalışan emekçi sayısı oldukça yüksektir. Verilen emeklerin karşılığında alınan asgari ücret ise açlık sınırının dahi altında kalan komik rakamlarda seyretmektedir. Burada önemli nokta insanlık onurunun bu ucuz politikalarla ayaklar altına alınmasıdır. Çalışma sahasından daha net örnekler vermek gerekirse bunların başında çocuk işçi sorunu yer alır. Türkiye’de 2012 ve 2013 yıllarında yaklaşık 900 bin çocuk işçi çalıştırılmıştır. Okul çağındaki bu çocukların ne şartlarda olursa olsun çalıştırılması ve dolaylı yoldan bakılırsa ailelerin bir şekilde buna mecbur bırakılması kabul edilemez bir gerçekliktir. Bunun yanı sıra işçi ölümleri de ne yazık ki gündemimizden düşmeyen bir hadise halini almıştır. Geçtiğimiz yıla bakarsak en az 1200 işçimiz hayatını kaybetmiştir. Bu kadar tedbirsiz iş sahaları kullanılması ve buna müsaade edilmesi geri kalmış ülkelerin trajedisidir.

Kendi coğrafyamıza baktığımızda; Kürdistan’da iş sahasının azlığı ve genç nüfusun dinamizmiyle beraber ciddi bir işsizlik problemi karşımıza çıkıyor. Bununla beraber emekçiler çok düşük ücretlerle ve insani olmayan şartlarda çalışma mecburiyetinde bırakılıyorlar. Devletin coğrafyamız için belirlediği ekonomik politikalar ne yazık ki insanımızı oldukça mağdur bir hale sokuyor.

İnsan, kendisinin ve ailesinin hayatını asgari şartlarda idame ettirmek için bile belli bir sınırın üzerinde gelir sahibi olmalıdır. Bu gelirin standardizasyonunu sağlama görevi ise devlete aittir. Devlet bu görevini yerine getirmediğinde insana çeşitli aktivitelerle beraber mücadele etme hakkı doğar. İşte 1 Mayıs İşçi Bayramı gibi çeşitli etkinlik günleri kitlelerin beraberce mücadele etmelerine olanak sağlar. Bu nedenle bu günler önemli ve değerli günlerdir.

Kendi haklarının bilincinde olan işçi ve emekçi bu hakları 1 Mayıs’ta daha büyük bir kitle ve daha gür bir sesle muktedir olana hatırlatır ve daha da büyük kitlelerde de farkındalık oluşturur. Böylece verilmeyen hak yeni emeklerle elde edilmeye çalışılır.

İşçi Bayramı yaşadığımız ülkede geçmiş dönemlerde çeşitli baskılar altında kutlanılmış, daha doğrusu kutlanamamıştır. Son üç yıldır bu bayramın kutlanması kısmen serbestiyet kazanmıştır. Fakat hala kutlama yeri vs. bahane edilerek çeşitli engeller çıkarılmaktadır.

MAZLUMDER olarak öncelikle işçi ve emekçilere yönelik tüm hak ihlallerinin çözülmesini, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın kutlanması önündeki tüm engellerin kaldırılmasını istiyor ve bütün işçi ve emekçilerin İşçi Bayramı’nı kutluyoruz.

MAZLUMDER Diyarbekir Şubesi