medya sensin, paylaş!

KİTAP OKUYOR MUYUZ, NE TÜR KİTAPLAR OKUYORUZ

‘’ Kitap’’ eğer bir edebi eserse, insanın iç dünyasının en iyi anlatılabildiği araçlardan biridir. Yazma eylemi yazanı rahatlatır, okuyana ise farklı düşünce kapıları açar; hayal dünyasını zenginleştirir.

Peki, ülkemizde kitaba karşı yaklaşım nedir, kitap okuyor muyuz, okuyorsak ne tür kitaplar okuyoruz…

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri bu anlamda çok ilginç. İşte sonuçlar: Yılda Ortalama 7.2 Kitap Okunuyor

Okuyanlar:

Seçici ve düzenli okuyanlar (Yılda ortalama 14.5 kitap okuyor)

7-14 yaş grubu bireyler ( Yılda ortalama 12 kitap okuyor)

Kadınlar (Yılda ortalama 7.3 kitap okuyor)

Erkekler (Yılda ortalama 7.1 kitap okuyor)

Bekarlar (Yılda ortalama 10.1 kitap okuyor)

Yaşamının büyük kısmını büyükşehirde geçirenler (Yılda ortalama 7.7 kitap okuyor) Aylık 3001 -5000 TL arasında geliri olanlar (Yılda ortalama 10.9 kitap okuyor)

4 kişilik aile bireyleri (Yılda ortalama 7.6 kitap okuyor)

Evinde internet bağlantısı bulunanlar (Yılda ortalama 8.4 kitap okuyor)

Öğrenciler (Yılda ortalama 11.1 kitap okuyor)

Kaynak: TÜİK

Türkiye İstatistik kurumunun verilerine baktığımızda ne kadar okuduğumuz çok açık ortadadır. Diğer ülkelerin istatistiklerine baktığımızda ne kadar geri olduğumuzu çok iyi anlıyoruz.

DÜNYADA KİTAP OKUMA ORANI:

ABD: 15

Fransa: 16

Finlandiya: 16

Japonya: 50

Tayland: 2

Türkiye: 0,1

Bu istatistikleri geride bırakmamız için anne ve babalar çocuk eğitimi için bilgilendirilmelidir. Daha sağlıklı bir toplum için ilkokuldan başlayarak, üniversiteye kadar eğitim kurumlarımızda kitap okuma teşvikleri yapmalıdır.

Üniversitede okutulan ders kitapları dışında, üniversiteliler kitap okumuyor.

Üniversitelerimizde okutulan ders kitapları dışında maalesef diğer kitaplar okunmuyor. Öğrencilerimiz yoğun ders programları yüzünden kitap okumadıklarını belirtiyorlar. Öğretim üyelerin de bu konuda bir ısrar yapmamalarından dolayı üniversiteden mezun olan gençlerimiz sonraki yıllarda da okumuyor; çünkü okuma alışkanlıkları olmadığı için iş hayatına atıldıktan dolayı pek vakit ayırmıyorlar.

Televizyon okumamızı etkiliyor mu?

Türkiye’de günde 5 saat televizyon seyredilirken, yılda 6 saat kitap okunmaya ayrılıyor. Bu demek oluyor ki televizyon sosyal hayatımızın bir parçası olmuş; okuma etkinliklerimizi söküp atmış durumda.

Japonya yılda ortalama 25, İsviçreli 10, Fransız 7 kitap okurken Türkiye’de 10 yılda bir kitap okuyor. Buda gösteriyor ki ülkelerin gelişmişlik seviyeleriyle kitap okuma ortalamaları paralel bir şekilde uzuyor. Ülkemizde ekonomik refah düzeyi düşük olduğundan insanlarımız kitaba para ayırmıyor. Ve çalışma saatleri diğer ülkelere nazaran daha çok olduğu için, pek vakit ayırmıyorlar.

Dünyada bir yılda ders kitapları hariç, kitap basma oranı.

Amerika’da yetmiş iki bin, Almanya’da altmış beş bin, İngiltere’de kırk sekiz bin, fransa’da otuz dokuz bin, Brezilya’da on üç bin iken Türkiye’de altı bin civarındadır. Kitap basımı ve okuma oranları arasında ilişkiye baktığımızda ülkemiz bu durumda da gerilerdedir. Kitap okunan ülkelerde demokrasi, insan hakları gibi temel değerler bir hayli gelişmiştir. İnsanların geniş ve sağlıklı düşünmeleri çok kitap okumakla elde edilir. Ve düşünme açısından kitaplardan fikir edindikleri için yaşamda refah düzeyinde bir hayli yükselmektedir.

İnsanlarımızın iyi iletişim kurmaları için, sağlıklı ve derin düşünmesi için kitap vazgeçilmez bir kaynaktır. Ve bunu toplumsal gerçeklikle dikkate almalıyız.