medya sensin, paylaş!

Kadın Hakkı

tag: Baştacı

Kadın Hakkında!

Haddimiz olmayarak yine Erkekler konuşuyoruz.

Netameli mevzu. Bu tartışmaya dahil olarak, özellikle de kadınların eleştiri hedefi olmak istemem.

Kur'an Meryem'den bahsederken " Rüku edenler ile birlikte Rüku et" diyor. Süleyman Mabedinde ayrı bir Hücrede, Odada değil, Din, İlim Adamları Konseyinin Toplantısına katılmasını emrediyor.

Kur'an, Melike Belkıs ile Süleyman Peygamber arasındaki Diplomatik Mesajları anlatırken, Süleyman ile savaşma gücü olduklarını söyleyen Komutanlarına "Hediyeler ile gidin. Savaş ile değil, Müzakere ve görüşme yolu ile ilişkilerimizi geliştirelim." diyen, Belkıs'ın Devlet Yönetiminde Savaş değil, Diplomasi vizyonunu öne çıkarıyor.

Kur'an "Mü'min Erkekler ve Kadınlar, bazısı bazısına Velayet eder. Marufu emrederler, Münkeri Nehyederler." ayetinde, Velayet kavramı ile, Yasama, Tarif, İş üretme ve Önleyici Güç olma yönünde Kadınların da Erkekler gibi Velayet Pozisyonu taşıdıklarına işaret ediyor.

Kur'an, Kadınların Ev dışı Sosyal Yaşamda varlıklarını güvence altına alma yükümlülüğü konusunda Erkekleri uyarıyor.

Daha onlarca konu var. Akabe Biatlarında, Biatta kadınların Hz. Muhammed ile yaptıkları anlaşma var.

Onlarca ayete atıfta bulunabilirz. Daha fazla uzatmadan,

Bilimde, Siyasette, Ekonomi'de, Din'de Kadın'ın Önündeki Engel/leyici düşünce ve İrade'nin dayanağı nedir? sorusu cevaplanmalı.

Freud'un Cinsellik üzerine tezlerini haklı çıkarma gayretlerimiz mi?

Özgüvenli, Karşılıklı Güvenli birlikte Kadın-Erkek Toplumu olunamıyor mu?

er-Rahman-er-Rahim sıfatını Rahim organları ile taşıyan Kadınların Dünya'ya Merhametli dokunuşları belki de Dünyamızın gerilimini azaltabilir.

Ayrıca Arapça'da Anne deyince ÜMM diyoruz. Yani aynı zamanda İmam/Başkan kelimesi ile akraba; Aynı zamanda Hayatımızın Merkezi anlamında...

Bu konuda da öncelikli sorun İman-Güven ilişkisi zannedersem...

Haddimizi aştık!K.E.

tag: Baştacı