medya sensin, paylaş!

​GONGOistan’da NGO olmak

tag: NGOGONGO

Anormalin normal kabul edildiği, normalin anormal olarak görüldüğü zaman ve zeminde yaşamak zordur, yorucudur. Böyle zaman ve mekânlarda yaşamak, herkesin deli olduğu köyde akıllının durumuna benzer. Ve akıllı olduğu için deliler tarafından deli muamelesi görmek, gerçekte deli olmaktan daha zordur. Bir yandan dünyaya dair dertleriniz uğraşlarınız vardır, bir yandan anormal olduğunuzu düşünenlere dert anlatmaya çabalarsınız. Çabanız büyük çoğunlukla işe yaramaz, ama bu zorunluluk yakanızı da bırakmaz, maalesef…

GONGO olmanın normal kabul edildiği şu zamanlarda NGO olmak yukarıda izah edilmeye çalışılan durum kadar zor. Memleket GONGO çiftliğine dönmüşken NGO’ların zaten zor olan işi, GONGO’ların bu zehri başkalarına da bulaştırması çabaları karşısında daha da zorlaşıyor…

Gözü hükümetin işaret parmağında GONGO'lar her meseleyi kendileri gibi hükümetin değirmenine taşımıyor diye NGO'ları itibarsızlaştırıyor. Çünkü GONGO'dur, Mısır'da kefen giyer ama Bahreyn’e karşı üç maymundur. Dağa giden çocuğu siyaseten sömürür fakat sınırdan geçerken öldürülen 13’lük çocuğa kördür. Çünkü GONGO'dur, Mısır'la birlikte Bahreyn’i de görmenden rahatsızdır. Suriye’de hükümetin zigzaglı çizgisinin paralelinde değilsin diye seni sabah akşam kötüler. Çünkü GONGO'dur, dağa giden çocukla birlikte cezaevinde ırzına geçilen, sınırda öldürülen çocuğu göstermene hükümet yıpranır diye tahammül edemez.

GONGO’luğun normal sayıldığı, GONGO olmamakta direnen NGO’ların “deli” muamelesi gördüğü bir ortalamada iş zordur ama esasında denilecek şey basit ve kısadır: Sen Firavun'un sarayını yeşile boyayaduran uzun adamını karşılamak üzere Yeşilköy’e gitmeye devam et kardeşim. Biz o gemiye binmeyeceğiz!

GONGO'sun sen GONGO kal! Bırak biz de vicdanımızın hesabını aramızda dolaşıp duran günlerin sahibine verelim...
_____

Not: Yazıya konu GONGO’ların benzerlerine karşı cepheden de mebzul miktarda örnek bulmak mümkün. Karşı mahallelerde olsalar da GONGO olma mahiyetleri değişmiyor. Zaten memleketi GONGOistan’a çeviren karşı mahallede de NGO sayısının azdan az olması…

Bilmeyenler için dipnot: NGO ve GONGO için bkz. hz.google.

tag: NGOGONGO