medya sensin, paylaş!

Farklılıklar dezavantaj değil avantaj olmalı: işte Göçmen Çocuklar Korosu

Bodrum'da sanatçı Ramin Farhangniya ve İnsanca Yaşam Derneği'nin hayata geçirdiği Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu projesi; geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan seçmelerin ardından, provalarına Haziran başında başladı ve yaz boyunca büyük bir hızla sürdürdü.

Koro; değişik ülkelerden ve şehirlerden gelerek Bodrum'a yerleşmiş göçmen ailelerin müziğe yetenekli ve istekli çocuklarından oluşuyor. Bu karma içinde Bodrumlu yerel ailelerden de çocuklar bulunuyor. Çocuklar din, dil, mezhep ve cinsiyet ayrımı olmaksızın seçilmiş, özellikle sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çocuklara öncelik ve yol yardımı desteği yapılıyor.

Koronun amacı; insanlık tarihinde her dönem var olan göç olgusuna ve toplumsal yaşamdaki etkilerine dikkat çekmek ve bölgemizde yaşayan , kültürel hiçbir ayrım gözetmeksizin seçilmiş yetenekli çocuklarımız ve müziğin bütünleştirici etkisi ile birlikte, farklılıklarımızın toplumsal yaşamda dezavantaj değil avantaj olduğu, bu çeşitlilikle bir arada yaşayıp, üretmenin zenginliği ,renkliliği ve toplumumuza katkıları konusunda farkındalık yaratmaktır.

Büyük bir heyecanla yürüttüğümüz bu projemize zamanla daha çok yetenekli çocuğun dahil olmasını ve koronun sürdürülebilir bir proje olarak devam etmesini hedefliyoruz.

Eylül ayının sonuna kadar AÇIK TOPLUM VAKFI tarafından desteklenen projemiz; bu sayesinde hayata geçmiş, bu destek projemize adeta bir can suyu olmuştur.

Açık toplum ideali, farklı fikirlere açık olmayı, değişime açık olmayı ve aynı zamanda şeffaf, rekabetçi ve dayanışmacı bir toplumu hedefler. Açık toplum, bireylerin bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi yayabilme özgürlüğüne sahip olduğu toplumdur,

Projemiz ile bölgemizdeki müziğe yeteneği olan çocuklarımız dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin seçilmekte ve öncelik bu nitelikte bir eğitime ulaşma imkanı bulamayacak olan minik yetenekler verilerek, güvenli ve ücretsiz eğitim imkanından faydalanması sağlanmaktadır. Çocukları, kariyer eğitimlerine hazırlayarak; hem sanata hem de topluma kazandırmaya çalışmaktayız.

KORO ŞEFİ: Ramin Farhangniya

Pek çok dilde şarkılar söyleyen ve yaşayan en büyük tenorlar arasında gösterilen İranlı Sanatçı Ramin Farhangniya 1973 yılında İran’ın Artavil şehrinde doğmuş daha 8 yaşındayken Irak-İran savaşı sırasında tüm kentler bombalanmaya başlayınca tek güvenli bölge olan Mashad'a taşınmak zorunda kalmış ve daha o yaşında gurbetle ve göçle tanışmıştır..

Müziğe küçük yaşlarında babasının hediye ettiği akordeonu kendi kendine icra ederek başladı, İran’ın önemli okullarında başladığı eğitimini Azerbaycan /Bakü de tamamladı.

Şarkılarını dünya barışı ve Göçün Savurduğu Hayatlar için söyleyen sanatçının orkestrası da bu felsefeye uygundur. Sanatçının “Azerbaycan Aşk Şarkıları” göçmenlere adadığı albümü ‘’Ortadoğu Şarkıları – Bahar e Delkash’’ de 10 farklı dilde eserlere yer vermektedir.

Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu Eylül ayından itibaren faaliyetlerini sürdürebilmek adına destekçilerini bekliyor. 'Dünya Barışı'na hizmet eden bu projemizde sizleri de aramızda görmek isteriz.

Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu olarak; destekçilerimiz Açık Toplum Vakfı‘na ve Bodrum Belediyesi‘ne teşekkürlerimizi borç biliriz.

http:// rengarenkgocmencocuklarkorosu. com/