medya sensin, paylaş!

Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC'nde Türk Dünyası'nı buluşturuyor...

NECDET BULUZ


Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde çeşitli etkinliklerde Türk Dünyası bir araya getirilip, kucaklaştırılıyor. Bu etkinlikler, KKTC’nin hem yalnızlığını unutması, hem akademik, kültürel ve turizm çalışmaları açısından son derece yararlı olduğunu söylemeliyiz.,


Aynı zamanda bir kültür, eğitim ve üniversite adası olarak da gösterilen KKTC’nde, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’nin adaya olan katkısını her zaman takdir etmişizdir.


DAÜ, şimdi, yeni bir etkinliğe imza atıyor. 6.Yerel Yönetimler Sempozyumu’nu Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu” başlığı altında adaya taşıyacak. Üniversitenin İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İşletme Bölümü Kamu Yönetimi Bölümü) bu önemli etkinliği kucaklamış durumda.

Türk Dünyasının buluşup, kucaklaşacağı sempozyum 25-25 Kasım 2014 tarihleri arasında Salamis Bay/ Conti Otel’de yapılacak. Türk Dünyası devletlerinden akademisyenler, sivil toplum örgüt temsilcileri, bürokratlar, gazeteciler ve ilgililer yavru vatanda bir araya gelecekler.


Uluslar arası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Konferansı Organizasyon Komitesi adına açıklama yapan Yrd. Doç.Dr. Deniz İşçioğlu “Toplantımızda Türkiye’nin, KKTC’nin ve diğer Türk Dünyası Devletleri’nin yerel yönetim sistemlerini “Yerel Yönetimlerin Sorunları” başlığı altında ele alma fırsatı elde etmiş olacağız. Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak, Yerel Yönetimler Sempozyumu’nu ülkemize taşıyacak olmanın vermiş olduğu mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyoruz” diyor.


İşçioğlu, açıklamasında daha sonra şunları dile getiriyor:

Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu’nun ana başlığı ‘‘Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Güncel Sorunları’’ olarak belirlenmiştir. Halka en yakın düzeyde hizmet sunan yerel yönetimlerin her alanında katılımcı, hesap verebilir ve etkin yaklaşımları uygulaması gerekmektedir. Sempozyumda; yerel yönetimlerde hizmette etkinlik verimlilik, saydamlık ve hesap verilebilirlik, yerel yönetimlerde planlama ve kaynak sorunları tartışılacak ana konular arasında yer almaktadır. Sorunların çözümüne katkıda bulunabilmek için yerel yönetimlerde secim sistemi ele alınarak merkez yönetim ve yerel yönetimlerin görev paylaşımı irdelenecektir.


Sempozyum’un bu konulara ilişkin akademik çalışma yapanlarla uygulamacıları uluslararası düzeyde bir araya getirmesi hedeflenmektedir.”


Toplantıda ana tema olarak “Yerel Yönetimlerin Sorunları” masaya yatırılacak.

Sempozyumun alt başlıkları da şöyle sıralanıyor:


Yerel Yönetimlerde Kaynak Paylaşımı

Yerel Yönetimlerde Hizmette Etkinlik ve Verimlilik


Yerel Yönetimlerde Ekonomiklik


Yerel Özerlik


Yerel Yönetimlerde Birleşme ve Katılma


Yerel Yönetimlerde Örnek ve Uygulamalar


Yerel Yönetimlerde Planlama


Yerel Yönetimlerin Gelir Kaynakları


Yerel Yönetimlerde Saydamlık/ Hesap Verebilirlik


Yerel Yönetimlerde Seçim Sistemi


Belediye Personeli Yönetimi


Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetimler Arasındaki Görev Paylaşımı


Yerel Yönetimlerin Uluslararası ve Bölgesel İlişkileri

Yazımızın başında da değindiğimiz gibi, adadaki üniversiteler birçok kültür hizmetine imza atıyor. Bunların içinde Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ön planda yer aldığını da görüyoruz. Böylesine önemli bir konuyu Uluslar arası boyutta ele alıp, Türk Dünyası’nı KKTC’nde buluşturup, kucaklaştırmaya hazırlanan üniversite yönetimini ve emeği geçenleri biz de yürekten kutlamak istiyoruz.


Sempozyumla ilgili diğer yazışma bilgilerini de aktarıyoruz:

Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu: Konferans Sekreteri:

E-posta: yy2014@emu.edu.tr


Web: http://yy2014.emu.edu.tr/
Tel : (0392) 630 13 49 - (0548) 840 83 80 Fax: (0392) 365101Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü/ Kamu Yönetimi Programı Gazimağusa-KKTC


E-posta: Asst. Prof. Dr. Deniz İŞÇİOĞLU: deniz.iscioglu@emu.edu.tr

necdetbuluz@gmail.com

necdetes@mynet.combu konuda daha fazla