medya sensin, paylaş!

Demokrasi şehitleri

tag: Uğruna

Merhum Adnan MENDERES ve Arkadaşları Hasan POLATKAN ve Fatin RÜŞTÜ ZORLU'yu Rahmetle Anıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal, Onuncu Yıl Nutkunda "....Cumhuriyeti kurduk. ancak Cumhuriyeti kurmakla iktifa edemeyiz.......Muasır Medeniyetlerin Fevkine çıkacağız...Elimizde tuttuğumuz Meş'ale Müsbet İlimdir..." ifadelerini kullanıyor.

Batı Taklitçisi olmayan, Emperyalizmin ve Sosyalizmin güdümüne girmeyen, kendi değerleri üzerinden, Bağımsız Türkiye olarak, İnsanlık Cemiyeti içerisinde iddialı bir mücadele verip, Çağdaş Uygarlıkların Üzerine çıkma Hedefi taşıyan bir Millet ve Devlet olarak Var Olmak!

Türkiye zorlu, sorunlu, netameli süreçlerden sonra 1946' da Çok Partili Sisteme geçti. İkinci Dünya Savaşından sonra CHP İktidarı kaybetti. Türkiye artık Demokrat Parti tarafından yönetiliyordu.

Demokrat Parti'den beklenen, ülkeye Altyapı yatırımlarını yapmaktı. Ancak bununla yetinilmedi! Kalkınma, Ekonomi ile ilgili yatırımlar da yapılmaya başlandı. Ekonominin kuralıdır; bir ekonomik yatırım yapıldığında, 1 birimlik yatırım beraberinde 5 misli yatırımı tetikler.

Demokrat Parti'nin Türkiye'yi Tarım Döneminden Sanayi Dönemine geçirdiğini fark eden Batılı çevreler 1954 te Kredilerini kestiler.

Maliye Bakanı Hasan POLATKAN, CHP döneminde biriktirilen altınları sattı ve Kredisiz, Borçsuz yatırımlara devam etti.

1957 senesinde Altınlar bitince, Türk Lirası Piyasaya sürülerek Altyapı ve Kalkınma Yatırımları tamamlandı.

Adnan MENDERES'in Batıya ve Tüm Dünya'ya verdiği Mesaj açıktı;

"Türkiye Müslümandır, Müslüman kalacaktır." diyerek, Türk Milletinin Dininden, İnancından koparılamayacağını tüm Dünya'ya İlan etti. Ezan yasağını kaldırttı.

İslam'ın, Müslümanlığın Demokrasi ile sorunu olmadığını ortaya koydu. Çok Partili Sistemin, Hayırlarda Yarışmak, Seçenekli, Alternatifli, Tercihli Düzen olduğunu, bu sistemin İslam'ın da benimsediği bir sistem olduğunu tüm Dünya'ya ilan etti.

Müslüman Türk Toplumunun Çok Partili, Çoğulcu Demokrasi ile birlikte Sanayileşme, Ekonomik Kalkınma ve Rekabet yolu ile, Çağdaş bir Toplum ve Ülke olarak İnsanlık Cemiyeti içerisinde varlığını sürdürebileceğini Altyapı, Kalkınmayı gerçekleştirip, Tarım Toplumundan Sanayi Toplumuna Türkiyeyi geçirerek ortaya koydu.

20. Yüzyılın İdeolojileri, Rejimleri, Sistemleri altında Türkiye'nin ezilmesini istemediler. Onların tanımlarına, kalıplarına sığdırılmayı benimsemediler.

Türkiye'nin İslam, Demokrasi, Kalkınma, Çağdaşlık Değerleri ile birlikte Gelişmesini, Büyümesini İstemeyen Güçler 1960 Darbesi ile Müdahale gerçekleştirdiler.

MENDERES ve yakın arkadaşlarını, 20. Yüzyılda, iki Dünya savaşı sonrasında, Müslüman, Demokrat, Kalkınmacı, Çağdaş bir Türk Toplumu'nu yeniden İhya ve İnşa ettikleri için İdam ettiler.

Peki Ne Oldu? Bu İdamlar, Müdahaleler Türkiye'nin gelişmesini durdurabildi mi? Hayır! 1960, 1971,1980,28 Şubat, 27 Nisan, bu Darbelerin hiç birisi Türk Siyaset Tarihinin MENDERES, ÖZAL, ERBAKAN, ERDOĞAN Siyaset çizgisi ve sürecini saptıramadı!

Süreç, Türkiye'yi, İnacından, Tarihinden, Kültüründen, Medeniyetinden, Demokrasisinden, Bağımsızlığından, Çağdaşlığından koparmadan; İnsanlık Ailesi içerisinde Barışçı, Güvenlikçi, Özgürlükçü, Yapıcı, Üretici bir Model olarak öne çıkarıyor!

Meşrutiyet sonrası Batılı Kurumsallaşmayı model almak suretiyle 10 sene içerisinde Osmanlı'yı dağıtan İttihat Terakki Partizanlığı tuzağına düşülmüyor. Tek Partili CHP ile gelişmeyi sürdürmenin imkansızlığı, Türkiye Modernleşmesini, kendi özgün, bağımsız mecrasında zorlu, sorunlu, müdahaleli koşullarda da olsa, tüm engelleri, sırtları aşarak, Yarlardan geçerek bir Mahrec'e, Çıkışa götürüyor.

Bu vesile ile, Merhum MENDERES, POLATKAN ve ZORLU'yu tekrar Rahmetle anıyoruz.K.E.

tag: Uğruna