medya sensin, paylaş!

Delil Sunma Süreleri

Gelelim delillerin sunulacağı zamana...

HMK 140/5 e göre deliller ön inceleme duruşmasına kadar sunulabilir. Dava ve cevap dilekçelerinde belirtilip de ön inceleme duruşmasına kadar sunulmayan deliler için hakim delillerin sunulması için 2 haftalık kesin süre verir ve  bu süre içerisinde sunulmayan delillerden vazgeçilmiş sayılır. Dava ve cevap dilekçelerinde sunulmayan deliller diğer tarafın rızası ile veya diğer tarafın geçerli bir mazeret göstermeksizin ön inceleme duruşmasına katılmaması halinde karşı tarafın rızası aranmaksızın ön inceleme duruşmasında sunulabilir. Ön inceleme duruşmasında, taraflara dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için iki haftalık kesin süre verilir. Bu hususların verilen kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi hâlinde, o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verilir.

Dolayısıyla kesin sürelere tabii kalmadığımızda isterse davanın seyrini değiştirecek nitelikte olsun; yine de delillerimiz hakim tarafından kale alınmayacaktır.

Taraflar, kanunda belirtilen süreden sonra delil gösteremezler. Ancak bir delilin sonradan ileri sürülmesi yargılamayı geciktirme amacı taşımıyorsa veya süresinde ileri sürülememesi ilgili tarafın kusurundan kaynaklanmıyorsa, mahkeme o delilin sonradan gösterilmesine izin verebilir. Maddedeki istisnai delil sunma, madde metninden anlaşılacağı gibi şarta bağlanmıştır. Bu şartlar: Sonradan delil sunmanın yargılamayı geciktirme amacı taşımaması, Delilin süresinde ileri sürülmemesinde delil sunan tarafın bir kusurunun bulunmaması gerekir. Şüphesiz istisnai olarak ileri sürülecek deliller dava veya cevap dilekçelerinde belirtilen ancak sunulamayan delillerden olması gerekir.

Saygılarımla,

Avukat / Arabulucu Gizem Tan

www.dgtanhukuk.com

gizem.tan@dgtanhukuk.com

twitter@avukatgizemtan

http://dgtanhukuk.com/blog