medya sensin, paylaş!

'Bu yalan kimin?'

EKAV/Eğitim Kültür Araştırma Vakfı, Türk Çağdaş Sanatının önemli temsilcilerinden Emire
Konuk’un Bu Yalan Kimin? adlı sergisine 28 Kasım 2013 – 11 Ocak 2014 tarihleri arasında ev sahipliği
yapıyor.

Çokuluslu, çok katmanlı bir aile çevresinde, pek çok ülkenin kültürünü deneyimleme fırsatı bulan

sanatçı bu ortamda, algılamanın, yorumlamanın ve yaşamanın pek çok çeşidi olduğunu, her kişisel

seçimin yeni imkânlara açıldığını çok erken yaşlarda fark etti. Böyle bir ortamda, sorumluluğunu

yalnızca kendisinin yükleneceği mutlak bir özgürlüğe gereksinim duydu. Sanat bir yaşam biçimi

seçmek ve teklif etmekse, onun seçimi: OYUN HAYAT, OYUN SANAT oldu.

Heykelde kendisini en iyi ifade ettiğine inandığı camı işlemeyi altı sene boyunca Paşabahçe Cam

Fabrikalarında ve kendi kurduğu özel cam atölyesinde geliştirdi. Görünüşte hafif ve saydam, göz alıcı,

özde ise ağır ve kırılgan olan camın, kendi kurallarını koyan, özgür bir malzeme oluşu, ışığı kucaklayan

ve yansıtan aydınlığı, dış dünyayı içine alan şeffaflığıyla bin bir anlam yüklenebilmesi onu çok etkiledi.

Yapıtları aynalar, içten aydınlatılmış elektronik ışıklı mobil şeffaf akrilik tablolar ve bin bir renkli akrilik

küp objeler bütün yalınlıklarına, temizliklerine, parlaklıklarına karşın bir rüya imgesi gibi yoğun anlam

taşırlar. Hepsi sihirli bir dünyanın büyüleyen, yoğun meditasyona çağıran objeleri gibidir.

Bütün sanatçılar gibi Emire Konuk da gerçeğin, bilinmeyenin, belirsizliğin sınırlarında durur. Gerçek

Ne Kadar Gerçek, Nereye Kadar Gerçek? Nereden sonrasını veya öncesini biz kurguluyoruz?

Kurgulamamız ne kadar yalan, ne kadar yanılgı içeriyor? Evrendeki konumumuz, sosyal siyasal ortam,

yakın ilişkilerimiz hatta kendimizi algılamamızda anlamlandırmamızda yanılgı ve yalan payı nedir

ne kadardır? Cevaplarımızda, yanılgı yalan ve gerçek birbirine karışıyorsa, sonuçta elimizde yalnızca

yalan kalıyor.

Sanatçı sergisi ile bu soruya cevap arıyor: “BU YALAN KİMİN?’’

bu konuda daha fazla