medya sensin, paylaş!

Bilgi çağı merkezi

İzmir Teknoloji Üssü Olacak.

İzmir Mega Endüstri Bölgesi Olacak.
İzmir Avrupa'nın En Gelişmiş Liman ve Ticaret Kenti Olacak.
İzmir Altyapısı, Planlama Sorunu Çözülmüş, Depreme Dayanıklı bir SosyoKültürel Gelişme Alanı, Yeniden İnşa Alanı Olacak.
İzmir Demokrasi'nin, Çağdaşlığın, Özgürlüğün, Ticaretin, Kültürün, Turizmin, Sanatın, Medeniyetin Merkezi olacak.
İzmir Dünya'nın En Modern Spor Tesislerine Sahip olacak.
İzmir Demokrasi Üniversitesi ve Diğer Üniversitelerle Evrensel bir Vizyon Öne Çıkaracak."
Diyen Ak Parti'ye,
"Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" Sloganı ile karşılık verilince, bu Cevap olmuş oluyor mu? Sorusunu Sormak Hakkımız oluyor!
Mustafa Kemal'in Asker Üniformasını çıkararak; hem Asker hem Siyasetçi olmak isteyen arkadaşlarını da uyarıp "ya Asker, Ya Siyasetçi olacaksınız." dediğini biliyoruz.
Cumhuriyetin bir Garblılaşma/ Batılılaşma Projesi, Taklidi, Kompleksi olmadığını biliyoruz.
"Muasır Medeniyetlerin Fevkine Çıkma/ Çağdaş Uygarlığın Üstüne Çıkma Birikimi, Enerjisi, Bilgisi olan bir Millet olduğumuzu biliyoruz.
Lozan'ın eleştirilen yanları olsa da, Türkiye'nin Anadolu, Kafkaslar, Balkanlar ile birlikte Mutlak, Homojen bir Anasır-ı İslam Projesi olduğunu biliyoruz.
Amerika ile Bu gün bizi karşı karşıya getiren en önemli hususun, Amerika'nın en başından Lozan'ı tanımadığını, bizi, temelde Meşru, Haklı, İmarlı görmediğini biliyoruz.
O zaman, İzmir ile oturup konuyu baştan ele almamız, konuşmamız gerekir!
İzmir, 8500 senelik bilinen Yerleşik Kültür, Medeniyet Kenti.
Doğal olarak Çoğulcu, Çokkültürlü!
Geç Dönemde değil, 1071 Malazgirtten hemen 10 sene sonra CAKABEY ile İslam ve Türklükle tanışmış. Timur, GaziUmur Bey ile birlikte Müslümanlık ve Türklük Tahkim olmuş.
İslam Medeniyetinin Ana Unsuru olan Her Dinden, Kavimden İnsanların Bir Arada Yaşayabildiği bir Kent olmuş Museviler, Levantenler ile birlikte...
İzmir'in bu güçlü SosyoKültürel Genleri Cumhuriyet Döneminde, Çok Partili Demokrasiye Geçişte de Baskın olmuş.
Ak Parti'nin İzmir'i on beş senedir " Çağdaş Uygarlıkların Üstüne Çıkma" İdealini, Hedefini, Yeniden İnşacı İktidar İradesini ortaya koyarken, Vizyon, Misyon Siyaseti ile,Türkiye'yi Mustafa Kemal'in Hayallerinin gerçekleştirild iği Yegane Kent olarak gördüğünü
ya biz anlatamıyoruz;
Ya da bir İletişimsizlik var!
Bu sorunu Acilen gidereceğiz!
Yıllardır İzmir'de söylediğimi Tekrar ediyorum; "İzmir 20. Yüzyılın Nasyonalist, Enternasyonalis t İdeoloji ve Rejimlerinin, Soğuk Savaş Döneminin Ulusalcı, Tutucu, Bağnaz Anlayışların, Kapalı, Kabbala, Illumınatı Yapıların SİT ALANI DEĞİLDİR!"
İzmir Çağdaşlığın, Demokrasi'nin,Ö zgürlüğün, Çoğulculuğun, Kültürün, Medeniyetin Kentidir.K.E

bu konuda daha fazla