medya sensin, paylaş!

Arsan: Kürtler daha kuşkucu televizyon izliyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Esra Arsan , Geçtiğimiz günlerde "Türkiye Kürtlerinde Şeş TV Algısı" adında bir rapor yayımladı. Türkiye’deki Kürtlerin eski adıyla TRT6 şimdiki adıyla TRTKURDİ’ye yönelik algısını araştırıldığı raporda ilginç bulgulara tespit yer verildi.

Türkiye Kürtlerinin TRTKURDİ ’ye olan bakışlarını öğrenmek için bizde Arsan’a araştırmasını ve TRTKURDİ ’nin oluşturduğu algıyı sorduk.

Sizin yaptığınız araştırmanın sonuçlarına göre Kürtlerin TRT6 algısı nasıl?

Benim araştırmamın bulgularına göre Türkiye'de Kürtler çoğunlukla devlet televizyonu TRT'nin Kürtçe kanalına olumlu yaklaşıyor ve kanalı severek izliyor. Bunun bir nedeni, uzun yıllar varlığı bile devlet tarafından reddedilen bir dilin ve kültürün nihayet varlığının tescil edilmiş olması. Bir diğer neden ise, anadilde yayıncılığa olan ihtiyaç. Kürtler TRT'nin anadillerinde yayına başlamasını biraz da kendi başarıları ve yıllardır sürdürdükleri hak mücadelesinin meyvesi olarak görüyorlar. Öte yandan, sadece kendi anadilinde eğlence ve dizileri izlemekten zevk alan insanlar da var.

Kürtler TRT6’yı neden izler ya da izlemez?

TRT 6'yı izlemeyen Kürtler genellikle devletin siyasi ve kültürel politikalarına eleştiren bakanlar, ama bilhassa entelektüel olanlar. Onlar TRT 6'nın kullandığı dili vulger buluyor, TRT 6'da din propagandası yapıldığı için eleştiriyor ve kanalı AKP'nin Kürtleri İslamlaştırarak Türkleştirme projesinin bir ayağı olarak görüyorlar. Nitekim, benim araştırmama katılan Kürtlerin büyük çoğunluğu TRT 6'da dini programların ağırlıklı olduğunu ve TRT 6'dan daha çok dini program beklendiğini de ifade ediyor.

Kürtler işe Türkler Arasında televizyonda ne tür farklılıklar var?

Türklerle Kürtlerin TV izleme pratiği arasında hiçbir fark yok. Her iki grup da ağırlıklı olarak dizi filmleri, müzik eğlence programlarını ve haberleri izliyor. Ama Kürtler anaakım Türkçe kanalların içeriklerine daha kuşkucu bakarken, Türkler verili gerçeklikleri daha az sorguluyor.

TRT1 ile TRT6 arasında Kürtler nasıl bir ayrım yapıyor?

TRT 1'de yayımlanan haberler daha baskın bir sansür sürecinden geçtiğinden, özellikle haberlere eleştirel bakıyor Kürtler. TRT 6 ise kısmen daha özgür denilebilir. Bu özellikle Kobanê savaşı sırasında dikkat çeken bir durum oldu. TRT 1 ve diğer Türkçe kanallar Kürtlerin mücadelesini sınırlı verirken, TRT 6 olaylara Kürt bakış açısıyla yaklaşabildi. Bunu kanalı izleyenlerden dinliyorum, çünkü ben Kürtçe bilmiyorum. Bir de, TRT 6 sadece Türkiye'den değil, tüm Kürdistan'dan haberlere daha ağırlıklı yer veriyor. Irak ve Suriye'de olanlar dış haber gibi değil, Tüm Kürtleri ilgilendiren önemli olaylar olarak TRT 1'e oranla daha geniş yer tutuyor.