medya sensin, paylaş!

24 KASIM 1981 ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLAN EDİLDİ

24 KASIM 1981 ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLAN EDİLDİ

Cumhuriyet Dönemi’nde yeni Türk harflerini öğrenmek amacıyla düzenlenen okuma yazma kurslarına “Millet Mektepleri” adı verilmiştir. İlk Millet Mektebi,11 Ağustos 1928’de Dolmabahçe Sarayı’nda açıldı .( Numerolojık olarak baktığımız da 11 ağustos 1928 bize artık kendinizi ifade edebileceğimizi,konuşarak ve yazarak topluma entegre olacağımızı vaktin geldiğini verir.) Bunu, İstanbul’da başka okullarının açılışı izledi. Bu arada, İstanbul Radyosu’nda da dersler verilmeye başlandı. Benzeri kurslar, büyük kentlerde, devlet dairelerinde açıldı. Millet Mekteplerinin ve harp inkılabının simgesi durumuna gelen ,O hepimizin bildiği fotoğraf, Mustafa Kemal’in 1928 yılında Sivas’ta halka yeni harfleri tanıtırken çekilen fotoğrafıdır.

3 Kasım 1928’de yayınlanan “Türk Harfleri Hakkında Kanun”la, en geç altı ay içinde, yeni alfabenin öğrenilmesi zorunluluğu getirilmişti.24 Kasım 1928’de yayımlanan Millet Mektepleri Teşkilatı Talimatnamesi’nde de Cumhurbaşkanının, bu okulların başöğretmeni olduğu; altı ay içinde,16-45 yaş arasındaki, eski yazıyı bilen bilmeyen herkese yeni yazının öğretilmesi hükmü yer alıyordu .(24 Kasım 1928 ise bize numerolojik olarak yeni başlangıcı bağımsızlığımızı kazanma vaktinin geldiğini gösterir.Tohumlar ekilecek ve meyvesi alınacaktır.Artık ifade özgürlüğüne ilk adım atılacak ve kelimeler ilmek,ilmek işlenerek cümleler çığ gibi büyüyerek insanlığa ivme katacak Türk milletinin yaşam koşullarını kolaylaştıracaktır.)
İstanbul’da kurslara kayıtlar,23 Aralık 1928’de başladı .( Bu tarihte yine bize doğru zamanı vermektedir.Artık tek başına harekete geçebilecek şekilde okuma ve yazma devrededir.Numeroloji de doğru yılda doğru hamla sizi var eder.)
Bu kurslara haftada dört gece erkekler, iki gece de kadınlar katılıyordu. Kurslar, A ve B dershanelerine ayrılmıştı. Okuma yazma bilmeyenler, A dershanesinde okuma yazma öğrendikten sonra B dershanesine geçiyor ve orada okuma, kompozisyon, aritmetik, sağlık bilgisi, yurt bilgisi derslerini alıyordu. Millet Mektepleri, 1923’de başlatılan dilde yenileşme atılımına da önemli katkılarda bulundu. Harf inkılâbından önce yüzde on dolayında olan okuryazar oranı,1936’da yüzde yirmi beşe ulaştı.

Millet Mekteplerinin işlevi 1936’dan sonra halk evleri ve halk adaları üstlendi. 1928 yılında Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmeni olduğu 24 Kasım,1981 yılında “öğretmenler Günü” olarak kabul edildi.

Numerolojik olarak, 24 Kasım 1981 yılına gelindiği vakit ise çok manidar bir sayı vermektedir.Geriye dönülüp bakılır ve kat edilen yol göz önünde bulundurularak,sanattan keyif almanın önü açılır.Artık bir çığır açılmış ve kelimeler hayatı kolaylaştırmaya başlamış, Öğretmenlerimiz baştacı olmuş ve eli öpülesi emekler için yola çıkmıştır.

Öğretmenlerimizin gününü kutluyor; bu günlerin sağlıklı, mutlu ve başarılı olmalarını sağlayıcı adımların atılmasını “vesile” oluşturmasını diliyoruz.

Bizler de dönüp arkamıza bakmayı bir borç bilelim.Nerelerden ,ne zorluklar ile hangi noktaya geldiğimizi unutmadan sahip çıkmamız gereken değerlere ve bizi biz yapan ve var eden öğretmenlerimize kulak verelim...


Serpil Berat Tezgör

Jüpiterinkızı

Numeroloji&Astroloji

24 kasım 2017

İstanbulKaynak: İlköğretim ve Ortaokullar için Hazırlanmış Belirli Günler ve Haftalar Kitabı - Özgün eğitim, 24 Kasım 1990.